| Adıyaman Kültür ve Turizm | | Adıyaman Haber | | Adıyaman Valiliği | | Adıyaman Spor Kulübü |

   
 
  Kaval

   Kaval, milli kültür ve musikimizde köklü yeri olan, en eski üflemeli halk çalgımızdır. Geçmişi, insanlık kadar eski olan bu çalgı, Anadolu’ya Orta Asya’dan büyük Göç’le gelmiştir. Kaval, tarih boyunca yayıldığı toplumların farklı kültür ve musiki sistemleri içinde  değişik ad ve biçimleriyle  de   kullanıla gelmiştir.Söz gelimi ; Eski Çağ mısır’da..”flüt”(1) adı ile anılan kaval; Asur-Finike-lidya-İbrani-Suriye ve eski Yunan’da “Auloş”(2);Sümerler’de ise

“Na” (3) adı ile kullanılmaktaydı.-----------------------------------------------

(1)   : Flüt : Tampere akortlu,yabancı kökenli bir çalgı türü olup ;Ses yapısı ve çalınış tekniği bakımından,kavaldan farklılık gösterir.Bu  da, her bir milletlerin kendine has olan kültürü, buna bağlı bir  musiki sisteminin  varlığını ortaya koymaktadır..Zira, çalgılar toplumların kültür ve musikileri  içinde biçim kazanırlar.

(2)   : Auloş : kavalın,Eski Yunandaki farklı ad ve biçimlerde olanıdır.

(3)   : : M.Ö. 4000 den itibaren, Sümer’lerde  sarı-budaklı kamışlardan yapılıp  günümüze gelen TSM. Deki “Ney”..ya da “Nay” adı ile bilinenidir.


        

GÜNÜMÜZDE KAVAL                                                              

 

Ülkemizde, yüzyıllar boyu  bir çok yerel ad ve  biçimleriylegelişigüzel(metotsuz),kişisel becerilerle yapılıp çalına gelen kaval ;  İlk kez.. 1981’den itibaren… İTÜ.Türk Müziği Devlet Konservatuarında  (Doç. Burhan TARLABAŞI tarafından) bilimsel şekliyle öğretilmeye başlanmıştır.

Kavalın, değişim ve gelişim  sürecindeki  bu olgusu, onu..”çoban-düdük ve flüt”..gibi.. özüne ters düşen yakışıksız kavramlardan soyutlamış,şimdiki  gerçek  biçimiyle çağdaş çalgı olabilme niteliğini  kazandırmıştır. Müziğin,tek seslilikten çok sesliliğe ileri gelişmeler kaydettiği çağımızda kavalın, bu yadsınmaz olgusu küçümsenmemelidir.

Şu halde,GÜNÜMÜZDE  KAVAL’I ; Milli müziğin ana ses sistemi içinde biçimlendirilip geliştirilen, çağdaş müziğin tonal  yapısına uygun,en eski , yaygın üflemeli  çalgı”..olarak tanımlayabiliriz.

           
         

      (Ses ve Boylarına Göre...)  DİLLİ KAVAL AİLESİ                            

           

  Resimde görünen  dilli kaval ailesini  2  ana grup altında 
  toplamış bulunuyoruz...
 
1 nci grup :   SOPRANO (Küçük boyKAVALLAR :
      Boyları.. 22,5 ila 32,5 cm. arasında değişen,müzik orkestralarının            
      vazgeçilmez  ince sesli  yaygın sazlarındandır.

Bunlar  sırası ile ;(A( tiz La)   -Ab(tiz sol diyez)  -G(tiz Sol)-  Gb(Fa diyez)

      -F(Fa)-  E(Mi)-   Eb(Mi bemol) kavallardır.
 
2 nci grup :   ALTO (Büyük boy) KAVALLAR :

Boyları… 34,5 ile 52 cm. arasında değişen, ve sesleri kalın olan …

(D(Re)-   Db(Do diyez)-  C(Do)-B(Si)-  Bb(Si bemol)  -A(Pes La)kavalları anlatır.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

NOT Son çalışmalarımız ile..Kaval ailesinden… La- Sol  ve  Sol diyez” tondaki küçük boy (tiz sesli)kavalların,  bir sekizli (oktav) tondaki pes(kalın) sesli olanları da çalgı ailesine kazandırılmış bulunmaktadır.

-----------------------------------------------------------------------------

12 TON  KAVALLARIN  NİTELİKLERİ

 ·         Milli müziğin dışında,ayrıca  tonal beynelmilel)

           müziğin  de seslerini   verebilmesi,

     ·         Transpoze (aktarımlı)çalınışın güçlüklerini bertaraf etmesi..

     ·         2,5 oktav ses genişliğiyle   her tür eseri rahatça seslendirebilmesi,

     ·          Öğrenim metodunun varlığı ile  kolay  öğrenimi,

      ·         Her ortamda ,herkesçe kolayca sağlanabilirliği.

               ·  T.P.E.'den kazanılan…1995/00768 No.lu PATENT(buluş) hakkı    
  ile çalgının   seri, standart  üretimine kavuşmuş olmasıdır. 

 

iletişim:adiyaman-muzik@hotmail.com
 


Bu Siteyi Nasıl Buldunuz
Çok Kötü
Eksik
Normal
Çok İyi

(Sonucu göster)


Reklam
 
 
Adiyaman Müzik
 
Kiya Mehmet Web Sitesi
 

 
Bugün 1 ziyaretçi (14 klik) kişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=